تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 مفردات الدرس
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
arbac أربع ܐܰܪܒܰܥ
arbac w cësri أربع وعشرون ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ
aṯat جئت، قدمت، أتيت (ف ذ) ܐܰܬ݂ܰܬ
b ayna في أي؟ في أية؟ ܒܐܰܝܢܰܐ
baṭlono عطلة، إجازة ܒܰܛܠܳܢܐ
ceḏe أعياد (ج) ܥܶܕ݂ܶܐ
daqqa (f.), qaṭënto دقيقة (زمن) ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܢܬܐ
daqqat, qaṭinoṯe دقائق (زمن) (ج) ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ebe به ܐܶܒܶܗ
ema متى؟ ܐܶܡܰܐ
ëšne أعوام أو سنون/سنين (ج) ܐܷܫܢܶܐ
ëšti ستّون ܐܷܫܬܝ
ëšwëṭ شباط/فبراير ܐܷܫܘܷܛ
fëlim فيلم ܦܷܠܝܡ
ganṯo حديقة ܓܰܢܬ݂ܐ
gawno لون ܓܰܘܢܐ
ḥa w tleṯi واحد وثلاثون ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ
ḥammëš خمس ܚܰܡܡܷܫ
ḥaṯo جديد ܚܰܬ݂ܐ
ḥušabe أيام الآحاد (ج) ܚܘܫܰܒܶܐ
ḥzirën حزيران/يونيو ܚܙܝܪܷܢ
ilën أيلول،سبتمبر ܐܝܠܷܢ
iyyar أيّار/مايو ܐܝـܝܰܪ
këtli لديّ ܟܷܬܠܝ
këtlux لديكَ ܟܷܬܠܘܟ݂
këzzi أذهب ܟܐܷܙܙܝ
kiba فيها، تحتوي؛ تستطيع ܟܝܒܰܗ
kiban نستطيع ܟܝܒܰܢ
kocowadno أعمل (ذ) ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ
koḥoyarno أشاهد (ذ) ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ
koḥozina نرى، نشاهد، ننظر ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
komaḥtina نُضيف ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
komaḥwe يبدو، يظهر ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komaḥwën يبدون، يظهرون ܟܳܡܰܚܘܷܢ
komaliqi يناسبون ܟܳܡܰܠܝܩܝ
komëkṯowi تُكتَب ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ
komëštaceno ألعب (ذ) ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ
konëflo تقع، تصادف ܟܳܢܷܦܠܐ
konofal يقع، يصادف ܟܳܢܳܦܰܠ
konofaq يصدر، يخرج ܟܳܢܳܦܰܩ
konofaqno أخرج ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ
konun ḥaroyo كانون الثاني/يناير ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ
konun qamoyo كانون الأوّل/ديسمبر ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
korohaṭno أركض، أجري ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
kul كل ܟܘܠ
latli ليس لديّ ܠܰܬܠܝ
maṭro مطر ܡܰܛܪܐ
mawlodayḏax (u) ميلادكِ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܰܟ݂
mawlodayḏux (u) ميلادكَ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂
mëḥze يُرى، يبدو، يظهر ܡܷܚܙܶܐ
nisën نيسان/أبريل ܢܝܣܷܢ
ob, ṭëbbax آب/أغسطس ܐܳܒ ܆ ܛܷܒܒܰܟ݂
oḏar أذار/مارس ܐܳܕ݂ܰܪ
qayṭo صيف، فصل الصيف ܩܰܝܛܐ
rabëc ربيع، فصل الربيع ܪܰܒܷܥ
riša di šato رأس السّنة، بداية العام ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ
saca (f.), šocṯo ساعة يد، ساعة (زمن) ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
sacat, šoce ساعات (ج) ܣܰܥܰܬ ܆ ܫܳܥܶܐ
saṯwo شتاء، فصل الشتاء ܣܰܬ݂ܘܐ
semoqo أحمر ܣܶܡܳܩܐ
sḥoyo سباحة ܣܚܳܝܐ
surgoḏo تقويم ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
ṣaniyat, rfofe ثوانٍ (ج) ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (f.), rfofo ثانية (زمن) ܨܰܢܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܦܳܦܐ
ṣërto صورة ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe صور (ج) ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabe أسابيع (ج) ܫܰܒܶܐ
šafiro جميل ܫܰܦܝܪܐ
šato سنة، عام ܫܰܬܐ
šawco سبعة ܫܰܘܥܐ
šuḥlofo فصل من السنة ܫܘܚܠܳܦܐ
šuroyo بداية ܫܘܪܳܝܐ
talgo ثلج ܬܰܠܓܐ
tamëz تموز/يوليو ܬܰܡܷܙ
tarte w ḥamši اثنتان وخمسون ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ
tëšrën ḥaroyo تشرين الثاني/نوفمبر ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ
tëšrën qamoyo تشرين الأوّل/أكتوبر ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ
tëšroyoṯe خريف ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
tleṯi ثلاثون ܬܠܶܬ݂ܝ
tracsar اثنا عشر ܬܪܰܥܣܰܪ
ṭëbbe كرة، كرة قدم ܛܷܒܒܶܐ
yarḥe أشهر، شهور (ج) ܝܰܪܚܶܐ
yawme أيّام (ج) ܝܰܘܡܶܐ
yawme d arbco يوم الأربعاء ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ
yawme d ḥamšo يوم الخميس ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ
yawme d ḥušabo يوم الأحد ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ
yawme d šabṯo يوم السبت ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawme dë cruto يوم الجمعة ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ
yawme dë tloṯo يوم الثلاثاء ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ
yawme dë tre يوم الاثنين ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ
yawmo d mawlodo عيد ميلاد ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ
zabno زمن، وقت ܙܰܒܢܐ