تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 مفردات الدرس
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adcaṣriye اليوم عصراً ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adfalge d yawmo اليوم ظهراً ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adlalyo اليوم ليلاً ܐܰܕܠܰܠܝܐ
adṣafro اليوم صباحاً ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adyawma اليوم ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aṯmël البارحة، أمس ܐܰܬ݂ܡܷܠ
aṯyono أتيتُ (ث) ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ
azzi ذهبتُ ܐܰܙܙܝ
baṭile ne هم/هن في إجازة؛ هم متعبون، هن متعبات ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ
bnoyo عَدّْ، إحصاء ܒܢܳܝܐ
caṣriye (f.), ramšo مساء ܥܰܨܪܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܰܡܫܐ
daqqa (f.), qaṭënto دقيقة ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe دقائق (ج) ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
darġe درجات (ج) ܕܰܪܓ݂ܶܐ
ducrina نعود، نرجع ܕܘܥܪܝܢܰܐ
duroše gušmonoye تمارين بدنية (ج) ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
ëbcat تريد/ تريدين ܐܷܒܥܰܬ
ëbcitu تريدون/ تردن ܐܷܒܥܝܬܘ
ëzzan نذهب ܐܷܙܙܰܢ
falge d yawmo منتصف النهار، ظهراً ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
falgo نصف ܦܰܠܓܐ
falqo قسم، جزء ܦܰܠܩܐ
garmo عظم ܓܰܪܡܐ
gawiro سوف تفعل (أنت) ܓܰܘܝܪܐ
gëd saymat سوف تفعل (أنت) ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ
gëd howën سوف يصبحون، سوف يصبحن ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ
gušmo جسم، جسد ܓܘܫܡܐ
gweto جبن ܓܘܶܬܐ
hawa هواء، طقس ܗܰܘܰܐ
hul حتى ܗܘܠ
ḥeloyo باكراً ܚܶܠܳܝܐ
ḥšamto طعام العشاء ܚܫܰܡܬܐ
iḏa إذا ܐܝܕ݂ܰܐ
jirane جيران (ج) ܔܝܪܰܢܶܐ
kayiwo مريض ܟܰܝـܝܘܐ
këbco هي تريد ܟܐܷܒܥܐ
këbcat أنتَ تريد، أنتِ تريدين ܟܐܷܒܥܰܬ
këtwayla كانت تملك، كان لديها ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ
kiban نستطيع ܟܝܒܰܢ
kiso كيس ܟܝܣܐ
kit يوجد ܟܝܬ
kodëmxi ينامون/ ينمن ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ
kolozam (d) يجب أن، يلزم أن ܟܳܠܳܙܰܡ
konëfqi يخرجون/ يخرجن ܟܳܢܷܦܩܝ
kosaymi يعملون/ يعملن، يفعلون/ يفعلن ܟܳܣܰܝܡܝ
koso كأس ܟܳܣܐ
kṯowo كتاب ܟܬ݂ܳܘܐ
kursi كرسي ܟܘܪܣܝ
laf نحو، قرابة، تقريباً ܠܰܦ
lalyo ليل ܠܰܠܝܐ
lašan لكي ܠܰܫܰܢ
latli لا أملك، ليس لدي ܠܰܬܠܝ
lë syomo للقيام به، لفعله ܠܷܣܝܳܡܐ
macrina نأكل طعام الغداء، نتغدى ܡܰܥܪܝܢܰܐ
mašëfci يقضون ܡܰܫܷܦܥܝ
maṣiṯina نسمع ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ
mazlo ذهاب، رحيل ܡܰܙܠܐ
me zabno l zabno من وقت لآخر ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ
mede ḥreno شيء آخر ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ
mëlyun مليون ܡܷܠܝܘܢ
mḥaḏrono أجهّز (ث) ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ
mšamsina نتشمّس ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ
mšareli بدأتُ ܡܫܰܪܶܠܝ
mwacadde تواعدوا/ تواعدن ܡܘܰܥܰܕܕܶܗ
noqëṣ قبل، أقل، إلا ܢܳܩܷܨ
oṯina نأتي ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ
qaḥwa (f.) قهوة ܩܰܚܘܰܐ (ܐܰܬ݂)
qanyo قلم، قلم رصاص ܩܰܢܝܐ
qelayto غرفة ܩܶܠܰܝܬܐ
qëṭro مشكلة ܩܷܛܪܐ
qliḏo مفتاح ܩܠܝܕ݂ܐ
qrayto قراءة ܩܪܰܝܬܐ
qriṯo قرية ܩܪܝܬ݂ܐ
ramḥël غداً ܪܰܡܚܷܠ
raqme أرقام، أعداد (ج) ܪܰܩܡܶܐ
rënyo فكرة ܪܷܢܝܐ
ruco ربع ܪܘܥܐ
saca (f.), šocṯo ساعة يد، ساعة (60 دقيقة) ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
saymina نعمل، نفعل ܣܰܝܡܝܢܰܐ
saymitu تعملون/ تعملن، تفعلون/ تفعلن ܣܰܝܡܝܬܘ
sḥoyo سباحة ܣܚܳܝܐ
sidan عندنا، لدينا ܣܝܕܰܢ
soḥina نسبح ܣܳܚܝܢܰܐ
ṣafro غداً ܨܰܦܪܐ
ṣaniyat, rfofe ثوانٍ (ج) ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (f.), rfofo ثانية ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
šofac يمضي ܫܳܦܰܥ
šotina نشرب ܫܳܬܝܢܰܐ
tamo هناك ܬܰܡܐ
toxu! تعالوا ܬܳܟ݂ܘ
u yawmaṯṯe أيامهم ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬܶܗ
u yawmayḏan يومنا ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
wacde مواعيد (ج) ܘܰܥܕܶܐ
wacdo موعد ܘܰܥܕܐ
xalyo فارغ، غير مشغول ܟ݂ܰܠܝܐ
zabno وقت، زمن ܙܰܒܢܐ
zwënla اشترت (هي) ܙܘܷܢܠܰܗ