تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܓܘܫܡܐ
ܓܘܫܡܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ.
ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܛܳܪܷܢ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ.
ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܰܢܝ ܕܗܳܘܶܐ ܟܰܝـܝܘܐ، ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܟܳܝܳܪܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ.
ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.
ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
Gušmo
U gušmo du nošo rakiwo yo me hadome baroye w gawoye. يتكوّن جسم الإنسان من أعضاء خارجية وداخلية.
Kul hadomo këtle woliṯo frëšto. كل عضو لديه وظيفة مختلفة.
Ah hadome baroye w gawoye komkamli ḥḏoḏe w koṭorën u gušmo cowad. تكمّل الأعضاء الداخلية والخارجية بعضُها بعضَها الآخر لتجعل الجسم يعمل.
Ḥa mah hadomani d howe kayiwo, u gušmo lo koyoraw xud kolozam. إذا ما تأذى أحد هذه الأعضاء، فإن الجسم لا ينمو كما يجب.
Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro. هنا في الأسفل ستجدون جسم أحد الأطفال.
Ucdo gëd ḥozina ayna ne ah hadome baroye du gušmo. والآن سنرى ما هي الاعضاء الخارجية والداخلية للجسم.

1. rišo ܪܝܫܐ
2. sacro ܣܰܥܪܐ
3. foṯo ܦܳܬ݂ܐ
4. cayno / cayne, caynoṯe ܥܰܝܢܐ؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
5. aḏno / aḏne, aḏnoṯe ܐܰܕ݂ܢܐ؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ
4. nḥiro ܢܚܝܪܐ
7. femo ܦܶܡܐ
8. qḏolo ܩܕ݂ܳܠܐ
9. katfo / katfoṯe ܟܰܬܦܐ؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
10. ṣadro ܨܰܕܪܐ
11. druco / drucono ܕܪܘܥܐ؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ
12. caksuno ܥܰܟܣܘܢܐ
13. iḏo / iḏe, iḏoṯe ܐܝܕ݂ܐ؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ
14. gawo ܓܰܘܐ
15. ṣawco / ṣawcoṯe ܨܰܘܥܐ؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
16. caṭmo / caṭmoṯe ܥܰܛܡܐ؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ
17. barko / barkoṯe ܒܰܪܟܐ؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
18. saqo / saqe ܣܰܩܐ؛ ܣܰܩܶܐ
19. raġlo / raġle, raġloṯe ܪܰܓ݂ܠܐ؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ
20. carquwo ܥܰܪܩܘܘܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܒܰܣܪܐ، ܓܰܪܡܶܐ، ܓܰܠܕܐ، ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܕܡܐ.
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ: ܪܝܫܐ، ܓܰܘܐ، ܕܪܘܥܳܢܶܐ ܘܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܗܰܢܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ. ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܗܝـܝܰܐ ܟܐܒܐ ܚܰܝܠܐ ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ.
ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ (ܐܳܪܓܰܢܶܐ) ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܩܳܝܰܬ݂ ܒܕܘܟܬ݂ܐ.
ܐܘ ܓܰܠܕܐ ܫܷܟܷܠ ܕܫ̰ܰܟܶܬ ܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܘܫܡܐ. ܟܳܢܳܛܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܰܟ ܟܶܘܶܐ.
ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܕܘ ܪܝܫܐ ܟܝܬ ܡܘܚܐ.
ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܘ ܪܝܫܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܥܰܝܢܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܚܝܪܐ ܘܦܶܡܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܐܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ: ܚܙܳܝܐ ܒܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܒܰܢ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܩܳܚܐ ܒܘ ܢܚܝܪܐ، ܓܝܳܫܐ ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܛܥܳܡܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ ܛܰܘܘܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ، ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܘܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܘܒܘ ܠܘܳܫܐ.
U gušmo me larwal جسم الإنسان
U gušmo du nošo rakiwo yo me basro, garme, galdo, wariḏe w admo. يتكوّن جسم الإنسان من لحم وعظام وجلد وعضلات ودم.
U gušmo komifalaġ l arbco falqe rišoye: rišo, gawo, drucone w raġle. يتألف الجسم من أربعة أجزاء رئيسية هي: الرأس والبطن والذراعان والساقان.
Hani cam ḥḏoḏe komkamli i skale du gušmo. هذه معاً تشكّل الهيكل العظمي للجسم.
I skale du nošo mag garme rakuto yo. Dlo mena layt ḥaye, miḏe d hiya kobo ḥaylo law wariḏe. الهيكل العظمي للإنسان يتكون من العظام. وبدونه لا توجد حياة، لأنه يشكل دعامة للعضلات.
Ag garme konëṭri ah hadome gawoye (organe) du gušmo dlo mitakiwi inaqla d ḥa qoyaṯ b dukṯo. العظام تحمي أعضاء الجسم الداخلية لئلا تتأذى إذا اصطدم الجسم بشيء ما.
U galdo šëkël d čaket yo cal u gušmo. Konoṭar u gušmo mak kewe. الجلد يعدّ بمثابة سترة على الجسم، تحميه من الأمراض.
Lawġël du rišo kit muḥo. داخل الرأس يوجد المخ.
U muḥo komdabar u gušmo kule. Bu rišo me larwal koḥozina tarte cayne, tarte aḏne, nḥiro w femo. الدماغ  يتحكم في الجسم بأكمله. ونرى في الرأس من الخارج عينين وأذنين وأنفاً وفماً.
Bëṯër koṯën an iḏe w ar raġle. وبعد ذلك تأتي اليدان والقدمان.
U nošo këtle ḥamšo rëġše: ḥzoyo bac cayne, šmoco ban aḏne, nqoḥo bu nḥiro, gyošo ban iḏe w ṭcomo bu lišono. الإنسان لديه خمس حواس: النظر بالعيون والسمع بالآذان والشم بالأنف واللمس باليدين والذوق باللسان.
Lašan du gušmo cowad ṭawwo kolozam d howina le ġalabe moro, bu muklo, w bu štoyo, w bu lwošo. لكي يعمل الجسم بشكل جيّد علينا أن نهتم به كثيراً من حيث الأكل والشرب واللباس.