تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 مفردات الدرس
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
afṯo فرصة، استراحة ܐܰܦܬ݂ܐ
aydarbo كيف؟ ܐܰܝܕܰܪܒܐ
ayko أين؟ ܐܰܝܟܐ
ayna مَن؟ ܐܰܝܢܰܐ
azze ذهبَ ܐܰܙܙܶܗ
bahro dat tre نور ثان ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ
cal على ܥܰܠ
cal d لأنّ، بسبب ܥܰܠ ܕ
cam ḥḏoḏe سوية، معاً ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
cayni: b cayni zabno في الوقت نفسه، في آنٍ واحد ܥܰܝܢܝ: ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ
csar (f.Pl.) عشرة ܥܣܰܪ
čanṭa (f.) حقيبة ܫ̰ܰܢܛܰܐ (ܐܰܬ݂)
d korax لكي يبحث ܕ ܟܳܪܰܟ݂
daftar دفتر ܕܰܦܬܰܪ
dawro du lišono دورة لغة ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ
dawro šarwoyo دورة للمبتدئين ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ
dilonoyo خاص ܕܝܠܳܢܳܝܐ
dukṯo مكان، موضع ܕܘܟܬ݂ܐ
durošo تمرين ܕܘܪܳܫܐ
eba فيها ܐܶܒܰܗ
falqo جزء ܦܰܠܩܐ
fëhmanne (أنا (ث)) أفهمهم ܦܷܗܡܰܢܢܶܐ
frëšle حدد، كرّس، فصل ܦܪܷܫܠܶܗ
ġalabe كثير ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ
ġalabe kore مرّات كثيرة ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ
ġer آخر ܓ݂ܶܪ
hat أنت ܗܰܬ
hërgo درس، حصّة دراسية ܗܷܪܓܐ
hiya هي ܗܝـܝܰܐ
hiye هو ܗܝـܝܶܐ
i hiyuṯayḏi هويتي ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ
howe هو يصبح ܗܳܘܶܐ
ḥa أحدٌ ما، واحد، شخص ܚܰܐ
ḥamšacsar خمسة عشر ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ
ḥawrone أصدقاء ܚܰܘܪܳܢܶܐ
ḥšawto حساب، تقدير ܚܫܰܘܬܐ
inaqla عندما، حينما، إذا ܐܝܢܰܩܠܰܐ
këmmi هم يقولون، يقال ܟܐܷܡܡܝ
këmmo هي تقول ܟܐܷܡܡܐ
këtxu تملكون ܟܷܬܟ݂ܘ
kibe يستطيع ܟܝܒܶܗ
kmo كم؟ ܟܡܐ
kobosam lax يعجبكِ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂
kofëhmina نفهم ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ
kokëṯwina نكتب ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ
kokoṯaw يكتب ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ
komaḥkina نقصّ، نحكي ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ
komaqwe يقوّي، يحسّن ܟܳܡܰܩܘܶܐ
komfane يجيب ܟܳܡܦܰܢܶܐ
komšayal يسأل ܟܳܡܫܰܝܰܠ
komšaylo تسأل ܟܳܡܫܰܝܠܐ
konëfqitu تخرجون ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ
koqorina نقرأ، نتعلّم، ننادي ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina نعمل ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kowe هذا يحدث، هذا وارد أو جائز ܟܳܘܶܐ
koyëlfina نتعلّم ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ
koyëtwina نجلس ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ
kṯawto كتابة ܟܬ݂ܰܘܬܐ
kṯowo كتاب ܟܬ݂ܳܘܐ
kursi كرسي ܟܘܪܣܝ
laḥayto ممحاة، مساحة اللوح ܠܰܚܰܝܬܐ
lišono لغة، لسان ܠܝܫܳܢܐ
luḥo (f.) لوح ܠܘܚܐ (ܐܰܬ݂)
madrašto مدرسة ܡܰܕܪܰܫܬܐ
malfoniṯo معلّمة، مُدرّسة ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
malfono معلّم، مُدرّس ܡܰܠܦܳܢܐ
malfonuṯo تعليم، تدريس ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ
mamlo محادثة، نقاش ܡܰܡܠܐ
man مَن؟ ܡܰܢ
maqëblo مقبول ܡܰܩܷܒܠܐ
mawḏac ruḥe يُعرّف عن نفسه ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ
maxlaṣ nafše يُنقذ نفسه (هنا: متمكّن من اللغة) ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ
meqëm قبل (زمنياً) ܡܶܩܷܡ
mëdle أخذَ ܡܷܕܠܶܗ
mën ماذا؟ ܡܷܢ
mḥaḏarle حضّر ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ
mḥilo ضعيف، مريض ܡܚܝܠܐ
miḏe d لأن، بسبب ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
mkamele أنهى، أكمل ܡܟܰܡܶܠܶܗ
molaf يعلّم ܡܳܠܰܦ
mšarele بدأ، شرع ܡܫܰܪܶܠܶܗ
noše أناس، بشر ܢܳܫܶܐ
obe w šoqal (cam) تحادث، أخذ وأعطى (مع) ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ (ܥܡ)
qanyo قلم رصاص أو قلم حبر ܩܰܢܝܐ
qay لماذا؟ ܩܰܝ
qrayto قراءة ܩܪܰܝܬܐ
sëdro صف مدرسي ܣܷܕܪܐ
sëmlax فعلتِ، عملتِ ܣܷܡܠܰܟ݂
sëmle فعل، عمل ܣܷܡܠܶܗ
siqumo تاريخ ܣܝܩܘܡܐ
swiḥuṯo دافع ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ
šabṯo أسبوع ܫܰܒܬ݂ܐ
šarwoyo مبتدئ ܫܰܪܘܳܝܐ
šbilo سبيل، أسلوب، طريقة ܫܒܝܠܐ
šëkël نوع، شكل ܫܷܟܷܠ
tarbiṯo تربية ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ
tašroro شهادة، تقرير ܬܰܫܪܳܪܐ
ṭëbliṯo طاولة ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
xoṯax مثلكِ ܟ݂ܳܬ݂ܰܟ݂
yalëf تعلّم ܝܰܠܷܦ
yawmo يوم ܝܰܘܡܐ
yolaf يتعلّم ܝܳܠܰܦ
yolufe طلاّب ܝܳܠܘܦܶܐ
yulfono دراسة، تعلّم ܝܘܠܦܳܢܐ
zabno وقت، زمن ܙܰܒܢܐ
zabno: b cayni zabno في الوقت نفسه، في آنٍ واحد ܙܰܒܢܐ: ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ