تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 تمارين
1.2 ردد نطق هذه المفردات مع مراعاة الاختلافات بينها.
v – w viza - wazo تأشيرة وزة ܒܼܝܙܰܐ ܇ ܘܰܙܐ
j – ž Jërjo - žižo جورج – قنفذ ܔܷܪܔܐ ܇ ܙ̰ܝܙ̰ܐ
z - ḏ cezo - ceḏo معزة – عيد ܥܶܙܐ ܇ ܥܶܕ݂ܐ
z – s muze - muse موز – موس ܡܘܙܶܐ ܇ ܡܘܣܶܐ
s - ṣ soyam - ṣoyam يفعل – يصوم ܣܳܝܰܡ ܇ ܨܳܝܰܡ
s - ṯ basyo - maṯyo يكفي! – مجيء ܒܰܣܝܐ ܇ ܡܰܬܼܝܐ
ṯ - ḏ barṯo - barḏo فتاة – بَرَد ܒܰܪܬܼܐ ܇ ܒܰܪܕ݂ܐ
f - ṯ afṯo - aṯto استراحة – زوجة ܐܰܦܬܼܐ ܇ ܐܰܬܼܬܐ
t - ṭ talyo - ṭalyo مَخفي - فتى ܬܰܠܝܐ ܇ ܛܰܠܝܐ
ṭ - t ṭino - teno طين – تين ܛܝܢܐ ܇ ܬܶܢܐ
c – ġ camo - ġamo شعب – قلق ܥܰܡܐ ܇ ܓܼܰܡܐ
q – k quro - kuro بَرْد – كور ܩܘܪܐ ܇ ܟܘܪܐ
k – q muklo - muqro طعام – صفار البيض ܡܘܟܠܐ ܇ ܡܘܩܪܐ
ḥ - x ḥalyo - xalyo حلو – فارغ ܚܰܠܝܐ ܇ ܟܼܰܠܝܐ
ḥ - c ḥeloyo - celoyo باكر – عالٍ ܚܶܠܳܝܐ ܇ ܥܶܠܳܝܐ
r - c rezo - cezo أرز – معزة ܪܶܙܐ ܇ ܥܶܙܐ
2.2 اكتب حروف الأبجدية مع حركات التشكيل.
ܐܰ ܒܰ ...  ܰ ← ܐܰ ܒܰ
ܐܳ ܒܳ ...  ܳ ← ܐܳ ܒܳ
ܐܶ ܒܶ ...  ܶ ← ܐܶ ܒܶ
ܐܱ ܒܱ ...  ܱ ← ܐܱ ܒܱ
ܐܷ ܒܷ ...  ܷ ← ܐܷ ܒܷ
3.2 تعلم وصل الحروف بعضها ببعض مع مراعاة النطق الصحيح للمقاطع الصوتية.
ab… ܐܰܒ ... ܐܰܒ ...
ṣaw… ܨܰܘ ... ܨܰܘ ...
bi… ܒܝ ... ܒܝ ...
bay… ܒܰܝ ... ܒܰܝ ...
cëm… ܥܷܡـ ... ܥܷܡـ ...
čan… ܫ̰ܰܢـ ... ܫ̰ܰܢـ ...
daw… ܕܰܘ ... ܕܰܘ ...
du.. ܕܰܘܳ... ܕܘ...
fi… ܦܝ ... ܦܝ ...
gab… ܓܰܒـ ... ܓܰܒـ ...
hër ܗܷܪ ... ܗܷܪ ...
ḥmo… ܚܡܳـ ... ܚܡܳـ ...
war… ܘܰܪ... ܘܰܪ...
hi… ܗܝ... ܗܝ...

5

4.2 اكتب هذه المفردات بالحروف اللاتينية.
wacdo موعد ܘܰܥܕܐ
ṭëbbax آب، أغسطس ܛܷܒܒܰܟܼ
xabro كلمة ܟ݂ܰܒܪܐ
aḥuno أخ، شقيق ܐܰܚܘܢܐ
cezo معزة ܥܶܙܐ
bayto بيت، منزل ܒܰܝܬܐ
talgo ثلج ܬܰܠܓܐ
čaket سترة ܫ̰ܰܟܶܬ
femo فم ܦܶܡܐ
jirane جيران ܔܝܪܰܢܶܐ
5.2 اكتب هذه المفردات بالحروف السريانية.
qḏolo عنق، رقبة ܩܕ݂ܳܠܐ
ṣërto صورة ܨܷܪܬܐ
fujo بطيخ أصفر ܦܘܔܐ
cayno عين ܥܰܝܢܐ
villa فيللا ܒ݂ܝܠܠܰܐ
sësyo حصان ܣܷܣܝܐ
jëddo جد ܔܷܕܕܐ
kaġat ورق ܟܰܓ݂ܰܬ
qaḥwa قهوة ܩܰܚܘܰܐ
šato سنة، عام ܫܰܬܐ
6.2 اكتب المفردات التالية بكلتا الأبجديتين بعد سماعها.
kṯowo C كتاب C ܟܬܼܳܘܐ
dëžmën C عدو C ܕܷܙ̰ܡܷܢ
rabëc C ربيع C ܪܰܒܷܥ
sëdro C صف مدرسي C ܣܷܕܪܐ
dayro C دير C ܕܰܝܪܐ
rastorant C مطعم C ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
darġo C درجة C ܕܰܪܓ݂ܐ
zabno C زمن، وقت C ܙܰܒܢܐ
čanṭa C حقيبة C ܫ̰ܰܢܛܰܐ
dašëšto C رز بحليب، بودينغ الأرز C ܕܰܫܷܫܬܐ