تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܣܦ݁ܳܪ
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܝܐ.
ܗܶܫ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ ܒܷܫܘܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܣܦ݁ܳܪ.
ܗܷܢܢܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ ܕܰܬ ܬܶܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܕܝ ܐܳܠܝܡܦ݁ܝܝܰܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ ܛܰܘܬܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܝܬ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܘ ܬܷܪܡܝܫܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܐ ܕܚܰܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܦܰܬܰܫ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܣܦ݁ܪ ܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܶܗ.
Spor
U spor durošo gušmonoyo yo. الرياضة هي نشاط بدني.
Heš meqëm me Mšiḥo bё šwacmo w šeṯ w šawci ëšne ay Yawnoye qamoye saymiwa spor. وكان الإغريق قبل ميلاد المسيح بسبعمئة وستة وسبعين عاماً يمارسون الرياضة.
Hënne ne am mšatsone dat teštecënye di Olimpiya. فهم مؤسسو الألعاب الأولمبية.
U spor këtle macëbḏonuṯo ṭawto cal u hulmono. للرياضة تأثير إيجابي في صحة الإنسان.
Mawxa kit sniquṯo ġalabe lu tërmišo du gušmo. لذلك هناك حاجة ماسة لتحريك الجسم.
Meqëm me d ḥa mšare bu spor kolozam mfataš harke w tamo cal u spor d komalëq le. وقبل أن يمارس المرء الرياضة، عليه أن يبحث هنا وهناك عن نوع الرياضة الذي يناسبه.
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܗܶܫ ܝܳܠܘܦܐ ܝܐ.
ܟܳܩܳܪܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܟܳܘܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܶܠܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܐܒܰܥ ܣܳܝܰܡ ܣܦ݁ܳܪ ܣܬܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܬ݂ܢܰܚ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܡܰܠܬܰܡ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ ܝܐ ܠܘ ܢܳܫܐ.
ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܘܠܘ ܛܥܳܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܘܕܘ ܬܰܥܒܐ.
ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ، ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚـܝܨܶܐ، ܗܰܘܢܰܝـܝܶܗ ܒܰܗܘܪܐ ܘܒܚܰـܝܠܐ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܚܘܡܶܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܷܕ݂ܥܷܢܢܶܗ. ܗܰܢܝ ܒܘ ܣܘܥܪܳܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܛܰܒܩܝ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ ܕܪܘܚܶܗ.
ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܳܘܶܐ ܕܗܘܝܐ ܠܝ ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܠܡܘܪܳܝܐ ܕܥܰܡ ܓܘܕܐ ܚܪܶܬܐ.
ܐܰܡ ܡܘܪܳܝܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ ܠܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ ܘܕܰܡ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܠܐܝܩܳܪܐ ܕܐܰܬ݂ܪܐ، ܕܷܡܕ݂ܝܬܐ، ܕܚܘܕ݂ܪܐ ܐܰܘ ܓ݂ܶܪ ܨܒܘܬ݂ܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܘܶܐ ܡܶܐ ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܒܪܘܚܰܗ ܐܰܘ ܥܰܡ ܣܝܥܬܐ ܠܰܫܰܢ ܩܡܳܪܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ: ܦܘܬܒܳܠ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ ܐܰܘ ܣܚܳܝܐ.
ܐܘ ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ ܕܡܘܪܳܝܐ ܐܘ ܩܡܳܪܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ. ܠܐ ܒܰܙ ܙܘܙܶܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ܫܷܟܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ، ܡܰܬ݂ܠܐ:
ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ، ܫܝܳܪܐ ܕܬܰܠܓܐ، ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ، ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ، ܣܚܳܝܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܗܰܢܕܒܳܠ، ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ، ܝܘܕܐ، ܟܰܫܐ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ، ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܘ ܦܘܬܒܳܠ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ.
Spor الرياضة
U Gabriyel, u abro di Saro w du Aday heš yolufo yo. كبرئيل ابن سارو وآداي لا يزال طالباً.
Koqore bu beṯ ṣawbo dë Groningen. ويدرس في جامعة خرونينغن.
Kowe ġalabe moro lah hërgayḏe. وهو مهتم جداً بدراسته.
Elo me zabno l zabno kobac soyam spor ste, lašan d mëṯnaḥ mu tacbo w maġ ġame di qrayto. ولكنه من حين لآخر يريد أن يمارس الرياضة أيضاً، لكي يرتاح من تعب الدراسة وهمومها.
Mawxa cal u darbo du nawlo këzze maltam iḏacṯo cal u spor. لذلك جمع معلومات من الإنترنت حول الرياضة.
U spor šġimuṯo yo lu nošo. فالرياضة بالنسبة للإنسان هي لملء وقت فراغه.
Ṭawwo yo lu ḥulmono w lu ṭcoyo daġ ġame w du tacbo. فهي مفيدة للصحة ونسيان الهموم والتعب.
An noše d kosaymi duroše gušmonoye, komarġši d këtne ḥiṣe, b hawno bahuro w b ḥaylo. ويشعر الناس الذين يمارسون التمارين البدنية أن لياقتهم جيدة وذهنهم متقد وأنهم أقوياء.
Kul spor këtle qonune dilonoye, dam mëštacyone kolozam ëḏcënne. Hani bu sucrono kolozam miṭabqi. وكل نوع من أنواع الرياضة له قواعد يجب أن يعرفها الرياضيون، ويجب تطبيقها أثناء ممارسة الرياضة.
Kul spor këtle taḥrazto ṯabëtto d ruḥe. ولكل نوع من أنواع الرياضة برنامج ثابت.
Haṯe kowe d huwyo li mdaršuṯo aw l muroyo d cam gudo ḥreto وهذا ينطبق على التدريب أو على مباراة مع فريق آخر.
Am muroye du spor komiṭaksi li fṣiḥuṯo dam mëštawtfone w dam mfarjone, aw ste l iqoro d aṯro, dë mḏito, d ḥuḏro aw ġer ṣbuṯo. ويتم تنظيم المنافسات في الرياضة من أجل سعادة اللاعبين والمتفرجين، أو لتكريم بلدٍ ما أو مدينة ما أو نادٍ ما أو لسبب آخر أيضاً.
U spor ḥfiṭuṯo gušmonayto aw hawnonayto yo, d komisomo b ruḥa aw cam sicto lašan qmoro. وقد تكون الرياضة نشاطاً بدنياً أو ذهنياً، ويمكن ممارستها إما بشكل فردي أو مع فريق بهدف الفوز.
Maṯlo: Futbol, sloqo d ṭuro aw sḥoyo. على سبيل المثال: كرة القدم أو تسلق الجبال أو السباحة.
U nišo rišoyo d muroyo, u qmoro yo. Kolozam howe lu goran daq qonune du spor w lo baz zuze aw b mede ḥreno. الفوز هو الهدف الرئيسي لأية منافسة. ويجب أن يكون ذلك وفقاً لقوانين الرياضة (المُمارَسة) وليس من خلال المال أو أي شيء آخر.
U Gabriyel ḥërle cal šëklat ġalabe du spor, maṯlo: بحث كبرئيل عن أنواع مختلفة من الرياضة، ومنها مثلاً:
tërhiṭo d sësye, šyoro d talgo, ḥiṣuṯo d gušmo, rahṭo ḥiṣo, sḥoyo, futbol, handbol, esfir ṭëbliṯo, esfir salo, yudo, kašo, sloqo d ṭuro, qloco d bësëklet w ġer.

سباق الخيل والتزلج على الثلج واللياقة البدنية والجري السريع والسباحة وكرة القدم وكرة اليد وكرة الطاولة وكرة السلة والجودو والهوكي وتسلق الجبال وسباق الدراجات الهوائية وغيرها.

Bi ḥarayto makṯawle ëšme bu ḥudro du futbol das Suryoye. وفي النهاية سجّل اسمه في نادي السريان لكرة القدم.