تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

 مفردات الدرس
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abxu فيكم، بكم/ فيكنّ، بكنّ ܐܰܒܟ݂ܘ
acme معي ܐܰܥܡܶܗ
arco (f.) أرض، قطعة أرض ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ)
arcoṯe أراضٍ (ج)؛ هنا: حقول ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
asiruṯo علاقة، رابطة ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
aṯitu أتيتم، جئتم/ أتيتنّ، جئتنّ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
ayko? أين؟ ܐܰܝܟܐ
ayna mënne? أيّ منهم/ أية منهنّ؟ ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟
b šayno أهلاً وسهلاً ܒܫܰܝܢܐ
b šayno aṯitu أهلاً وسهلاً بكم/ بكنّ ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
bayṭar طبيب بيطري ܒܰܝܛܰܪ
ceze معز ܥܶܙܶܐ
cezo (f.) ماعز ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ)
cëbrina ندخل ܥܷܒܪܝܢܰܐ
cmara (f.) مبنى، عمارة، بناء ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
cwone خراف، أغنام (ج) ܥܘܳܢܶܐ
cwono (f.) خروف ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ)
dawarto فلّاحة، مزارعة ܕܰܘܰܪܬܐ
dawore فلاحون (ج) ܕܰܘܳܪܶܐ
daworo فلاح، مزارع ܕܰܘܳܪܐ
dëṯxu خاصّتكم، لكم/خاصتهنّ، لهنّ ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ
diḏan خاصّتنا، ملكنا ܕܝܕ݂ܰܢ
ëzzën نذهب ܐܷܙܙܷܢ
falqo جزء، قسم ܦܰܠܩܐ
fṣiḥina سُررنا، سُعدنا، فرحنا ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
fṣiḥuṯo سعادة، فرح ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ
ftile حِزم قش اسطوانية ܦܬܝܠܶܐ
gabayna عندنا، لدينا ܓܰܒܰܝܢܰܐ
gaban عندنا، لدينا ܓܰܒܰܢ
gḏayto دجاجة ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gelo عشب ܓܶܠܐ
gyoṯe دجاج، دجاجات (ج) ܓܝܳܬ݂ܶܐ
howalxu يكون لكم ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ
ḥaqlo (f.) حقل ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ)
ḥaqloṯe حقول (ج) ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
ḥayewën حيوانات (ج) ܚܰܝܶܘܷܢ
ḥaylo قوة ܚܰܝܠܐ
ḥeḏora حولها ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ
ḥmore حمير (ج) ܚܡܳܪܶܐ
ḥmoro حمار ܚܡܳܪܐ
ḥzalle رأوا، وجدوا /رأين، وجدن ܚܙܰܠܠܶܗ
ḥzalxu رأيتم/ رأيتنّ ܚܙܰܠܟ݂ܘ
ḥzire خنازير (ج) ܚܙܝܪܶܐ
ḥziro خنزير ܚܙܝܪܐ
ilone أشجار (ج) ܐܝܠܳܢܶܐ
ilono شجرة ܐܝܠܳܢܐ
kalbe كلاب (ج) ܟܰܠܒܶܐ
kalbo كلب ܟܰܠܒܐ
karme كروم (ج) ܟܰܪܡܶܐ
këmmitu تقولون ܟܐܷܡܡܝܬܘ
këtwa كان يوجد ܟܷܬܘܰܐ
këtxu لديكم، تملكون/ لديكنّ، تملكن ܟܷܬܟ݂ܘ
këzze يذهب، يمرّ ܟܐܷܙܙܶܗ
kocayši يعيشون/ يعشن ܟܳܥܰܝܫܝ
koḥëlwina نحلب (المواشي) ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
koḥoyar ينظر، يشاهد ܟܳܚܳـܝܰܪ
koḥozitu ترون، تشاهدون/ ترين، تشاهدن ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kokënšina نكنس ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina نعلف، نقدم علف ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
komaḥke يحكي، يقول ܟܳܡܰܚܟܶܐ
komarno أقول ܟܐܡܰܪܢܐ
komašafcina نمضي، نقضي ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ
koqorina نصرخ، نصيح، نقرأ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina نعمل ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kosaymitu تعملون/ تعملن ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
košofac ينقضي، يمرّ ܟܳܫܳܦܰܥ
kotëcbi يتعبون ܟܳܬܷܥܒܝ
koṭëlbina نطلب، نتمنى ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
koṯina نأتي ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ
koyawle يمرض ܟܳܝܰܘܠܶܗ
kurxina نتجوّل، نبحث ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
kušoro نجاح ܟܘܫܳܪܐ
laqën b التقوا ﺑ ܠܰܩܷܢ ܒـ
latne ليسوا/ لسنّ ܠܰܬܢܶܐ
latte ليس لديهم/ لديهن، لا يملكون/ يملكن ܠܰܬܬܶܗ
makinat آلات، معدّات (ج) ܡܰܟܝܢܰܬ
marca مرعى ܡܰܪܥܰܐ
mazracto مزرعة ܡܰܙܪܰܥܬܐ
mërle قال ܡܷܪܠܶܗ
mšarina نبدأ ܡܫܰܪܝܢܰܐ
nacime صغار، أطفال (ج) ܢܰܥܝܡܶܐ
qaḥwa قهوة ܩܰܚܘܰܐ
qamayto في البداية، أولاً ܩܰܡܰܝܬܐ
rwëḥto عريضة، واسعة ܪܘܷܚܬܐ
sawal ماشية ܣܰܘܰܠ
sësye خيول، أحصنة (ج) ܣܷܣܝܶܐ
sësyo حصان ܣܷܣܝܐ
sidan عندنا، لدينا ܣܝܕܰܢ
sṭabël اسطبل ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile اسطبلات (ج) ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
šafico انقضت، مرّت ܫܰܦܝܥܐ
šotina نشرب ܫܳܬܝܢܰܐ
štayu! اشربوا! ܫܬܰܝܘ
štoyo شراب، مشروب ܫܬܳܝܐ
šuġlone d lawġël أعمال منزلية (ج) ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ
šwolo سؤال ܫܘܳܠܐ
tarte kore مرّتان ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
tawroṯe أبقار (ج) ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
tërto بقرة ܬܷܪܬܐ
tëšmëšto خدمة ܬܷܫܡܷܫܬܐ
toxu! تعالوا! ܬܳܟ݂ܘ
traktor جرّار، تراكتور ܬܪܰܟܬܳܪ
u maṯyaṯxu مجيئكم ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
u yawmayḏan يومنا ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
u ytowayḏan مكان جلوسنا، سكننا ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ
uxli يأكلون/ يأكلن ܐܘܟ݂ܠܝ
wolyoṯe مهمات، مهام، وظائف (ج) ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ
zarocuṯo زراعة ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
zminuṯo دعوة ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ
zoyudo غالباً ܙܳܝܘܕܐ
zyara (f.) زيارة ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)