تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܡܰܙܪܰܥܬܐ
ܡܰܙܪܰܥܬܐ
ܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܢܰܦܝܩܝܘܰܐ ܕܐܘܟ݂ܠܝ ܠܰܪܘܰܠ.
ܝܰܬܝܘܝܘܰܐ ܒܪܰܣܬܳܪܰܢܬ ܕܢܳܫܶܐ ܡܶܐ ܕܷܬܼܬܼܶܗ.
ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ܕܥܰܡ ܓܰܒܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ.
ܡܰܪܟܶܐ ܠܰܪܟܶܐ ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܘ ܙܠܰܡ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ.
ܡܰܘܕ݂ܰܥܥܶܗ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܗܰܢܐ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘܰܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܐܰܕܰܝ:
ܟܐܕ݂ܰܥܢܐ ܕܠܰܬܗܰܬܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ، ܐܶܠܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܬܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܫܰܦܝܪܐ.
ܐܳܢܐ ܕܰܘܳܪܐ ܢܐ. ܦܩܘܕ݂، ܗܰܬ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܬܳܟ݂ܘ ܫܬܰܝܘ ܩܰܚܘܰܐ ܓܰܒܰܢ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܐܝ ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܦܿܶܬܷܪ.
ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܝܥܐ ܐܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
Mazracto
Ḥḏo naqla bi ḥarayto di šabṯo i Saro w u Aday nafiqiwa d uxli larwal. خرجت سارو وآداي في إحدى عُطل نهاية الأسبوع لتناول الطعام خارج المنزل.
Yatiwiwa b rastorant d noše me dëṯṯe جلسا في مطعم يملكه أحد أقاربهم.
Cal i ṭëbliṯo d cam gabayye ste këtwa iqarṯo Holandayto. وكانت تجلس هناك على الطاولة المجاورة لهما أسرة هولندية.
Marke larke hawi mamlo bayn du zlam Holandoyo w du Aday. في أثناء ذلك دار حوار بين الرجل الهولندي وآداي.
Mawḏacce ruḥayye bë ḥḏoḏe. تعرّفا على بعضهما البعض.
Hano u Holandoyo ëšme Peter wa, mërle lu Aday: اسم هذا الهولندي كان بيتر، قال لآداي:
koḏacno d lathatu Holandoye, elo komëjġolitu Holandoyo šafiro. أعلم أنكما لستما هولنديَين، ولكنكما تتحدثان الهولندية جيداً.
Ono daworo no. Fquḏ, hat w i aṯtayḏux toxu štayu qaḥwa gaban bi mazracto. أنا مزارع. تفضّل أنت وزوجتك، لنشرب قهوة عندنا في المزرعة.
U Aday bë fṣiḥuṯo maqbele i zminuṯo du Peter. قَبلَ آداي دعوة بيتر بكل سرور.
Ḥozina ucdo aydarbo šafico i zyara di Saro w du Aday bi mazracto. لنرى الآن كيف كانت زيارة سارو وآداي إلى المزرعة.
ܙܝܰܪܰܐ ܠܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ
ܐܰܕܰܝ: ܫܠܳܡܐ ܦ݁ܳܬܷܪ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟ ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ. ܣܰܪܐ، ܐܳܢܐ ܦ݁ܶܬܷܪ ܝܐ ܐܷܫܡܝ ܘܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܣܰܪܐ: ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܒܟ݂ܘ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܡܶܢ ܟܐܷܡܡܝܬܘ، ܫܳܬܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܰܘ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܐܡܰܪܢܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܛܪܳܘܶܐ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܐܝ ܥܡܰܪܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܚܳܙܝܬܘ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܦܰܠܩܰܢܐ ܠܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ ܝܐ ܘܐܘ ܦܰܠܩܐ ܚܪܶܢܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܢܶܐ. ܐܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܰܢܝ ܕܚܝܕ݂ܳܪܰܗ ܣܬܶܐ ܕܝܕ݂ܰܢ ܢܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܟܷܬܟ݂ܘ ܐܰܪܥܐ ܪܘܷܚܬܐ ܘܐܝܠܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܰܢܝ؟
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܐܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܡܰܪܥܰܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܢܶܐ. ܒܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܦܬܝܠܶܐ ܡܘ ܓܶܠܐ ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܫܰܦܝܪܐ، ܡܷܢ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܷܬܟ݂ܘ؟
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܟܷܬܠܰܢ ܚܰܡܡܷܫ ܘܫܰܘܥܝ (75) ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܣܬܶܐ ܟܡܐ ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ ܘܓܝܳܬ݂ܶܐ. ܥܰܡ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܣܬܶܐ ܟܰܠܒܐ، ܬܪܶܐ ܣܷܣܝܶܐ ܘܬܪܶܐ ܚܡܳܪܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ ܟܘܠܶܗ ܟܳܫܳܦܰܥ ܥܰܡ ܐܘ ܣܰܘܰܠ. ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ، ܨܰܦܪܐ ܘܥܰܨܪܝـܝܶܐ. ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ ܘܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ. ܕܚܰܝܘܰܢ ܟܳܝܰܘܠܶܗ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܛܰܪ. ܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܳܥܳܘܰܕ ܥܰܠ ܐܘ ܬܪܰܟܬܳܪ ܘܐܳܢܐ ܟܳܣܰܝܡܳܢܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܗܰܢܐ ܝܐ ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ. ܕܠܐ ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܐܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܛܪܳܘܶܐ، ܥܷܒܪܝܢܰܐ.
ܦ݁ܶܬܷܪ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܘܐܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܰܢ؟
ܣܰܪܐ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ. ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ ܟܘܫܳܪܐ ܘܚܰܝܠܐ.
ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܦܨܝܚܝܢܰܐ ܒܝ ܙܝܰܪܰܬ݂ܶܐ. ܗܰܬܘ ܣܬܶܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܒܟ݂ܘ ܠܣܝܕܰܢ.
ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܬܰܘܕܝ ܠܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ.
ܣܰܪܐ: ܬܰܘܕܝ ܐܰܠܟ݂ܘ ܣܬܶܐ.
Zyara li mazracto زيارة الى المزرعة
Aday: Šlomo Peter, aydarbo hat? Haṯe i Saro yo, i aṯtayḏi. آداي: مرحباً بيتر، كيف حالك؟ هذه سارو، زوجتي.
Peter: B šayno aṯitu. Saro, ono Peter yo ëšmi w haṯe ste i Petra yo, i aṯtayḏi. بيتر: أهلاً وسهلاً بكما. سارو، اسمي بيتر وهذه بيترا، زوجتي.
Saro: B šayno abxu. سارو: أهلاً وسهلاً بكما.
Peter: Mën këmmitu, šotina ucdo qaḥwa, aw qamayto kurxina bi mazracto? بيتر: ما رأيكما، هل نشرب الآن قهوة أم نتجوّل أولاً في المزرعة؟
Aday: Komarno, qamayto kurxina i mazracto. آداي: أرى أن نتجوّل أولاً في المزرعة.
Peter: Ṭrowe. بيتر: حسناً.
Peter: Mšarina me larwal. I cmaraṯe d koḥozitu i mazracto yo. U falqano lu ytowayḏan yo w u falqo ḥreno as sṭabile du sawal ne. Aḥ ḥaqloṯani d ḥeḏora ste diḏan ne. بيتر: لنبدأ من الخارج. المبنى الذي تريانه هو مبنى المزرعة. هذا الجزء مخصص لسكننا والجزء الآخر هي اسطبلات الماشية. وهذه الحقول من حولنا هي ملكنا أيضاً.
Saro: Këtxu arco rwëḥto w ilone ġalabe. Mën kosaymitu baḥ ḥaqloṯani? سارو: تملكان أرضاً واسعة وأشجاراً كثيرة. ماذا تفعلان بهذه الحقول؟
Peter: Aḥ ḥaqloṯe li marca du sawal ne. Bu rabëc kosaymina ftile mu gelo daḥ ḥaqloṯe. بيتر: الحقول هي لرعي الماشية. وفي الربيع نحوّل عشب الحقول إلى حِزم اسطوانية.
Aday: Šafiro, mën ḥayewën këtxu? آداي: جميل، وما هي الحيوانات عندكم؟
Peter: Këtlan ḥammëš w šawci (75) tawroṯe. Këtlan ste kmo cwone, ceze, ḥzire w gyoṯe. Cam gabayye ste kalbo, tre sësye w tre ḥmore. بيتر: لدينا خمس وسبعون بقرة، ولدينا ايضاً أغنام وماعز وخنازير ودجاج، بالإضافة إلى كلب وحصانين وحمارين.
Saro: Aydarbo komašafcitu u yawmaṯxu? سارو: كيف تقضيان يومكما؟
Petra: U yawmayḏan kule košofac cam u sawal. Bu yawmo tarte kore koḥëlwina at tawroṯe, ṣafro w caṣriye. Kokënšina as sṭabile w komacalfina u sawal. D ḥaywan koyawle koqorina lu bayṭar. U Peter kocowad cal u traktor w ono kosaymono u šuġlo d lawġël. Hawxa košofac u yawmayḏan.

بيترا: يمضي يومنا بأكمله مع الماشية. إذ نحلب البقرات مرتين يومياً، صباحاً وعصراً. ونكنس الاسطبلات ونقدم العلف للماشية. وإذا مرض أحد الحيوانات نستدعي الطبيب البيطري. بيتر يعمل على الجرّار وأنا أقوم بالأعمال المنزلية، وهكذا ينقضي يومنا.

Peter: Hano yo u cwodo dad dawore. D lo howalxu šuwole ḥrene, gëd cëbrina šotina qaḥwa. بيتر: هذا هو عمل المزارعين. إن لم يكن لديكما أسئلة أخرى سندخل لنشرب القهوة.
Aday: Ṭrowe, cëbrina. آداي: حسناً، لندخل.
Peter: Aydarbo ḥzalxu i mazracto w u cwodayḏan? بيتر: كيف وجدتما المزرعة وعملنا فيها؟
Saro: Ġalabe šafiro. Koṭëlbina lxu kušoro w ḥaylo. سارو: جميل جداً. نتمنى لكما النجاح والقوة (على فعل ذلك).
Petra: Tawdi ġalabe. بيترا: شكراً جزيلاً.
Saro: Fṣiḥina bi zyaraṯe. Hatu ste kul naqla b šayno abxu l sidan. سارو: سررنا بهذه الزيارة. وأهلاً وسهلاً بكما أيضا عندنا.
Petra: Tawdi lu maṯyaṯxu. بيترا: شكراً لمجيئكما.
Saro: Tawdi alxu ste. سارو: شكراً لكما أيضاً.